Communicatietraining

FIFO© trainingen staat voor ‘For Individuals & For Organisations’ en is voor mensen die in teamverband (afdeling) samen ondernemen binnen het MKB.

FIFO© trainingen maken duidelijk wat de belemmeringen zijn om als groep te excelleren en biedt voor zowel het individu als voor de groep een verscheidenheid aan handvatten die helpen om wél tot excellent presteren te komen.
De term ‘Fit in of F#ck off’ wil ook nog weleens gebruikt worden om extra te benadrukken wat het doel is. Er is voldoende ruimte voor degene, die ‘mee wil doen’. En minder ruimte voor de ‘anderen’.

De overeenkomsten tussen mensen zorgen voor harmonie, de verschillen voor misverstanden en chaos.

HERKEN & ERKEN DE PRAKTIJK

In het werken in een groep, team, afdeling, gaat het vaak goed én er wordt even zo vaak de opmerking gemaakt “Er is altijd wel wat”.

Met “Er is altijd wel wat” gaat het in 99% van de gevallen om mensen….

Er is er altijd wel één die ………

 • dubbelzinnige opmerkingen maakt,
 • één die de regels aan zijn laars lapt,
 • één die roddelt en wellicht zelfs kwaad spreekt
 • één die overdreven slijmt met de baas
 • één die vaker ziek is dan de rest
 • éen die werkelijk niets snapt van wat hij/zij doet
 • één die altijd dwars ligt
 • één die altijd (als het fout gaat) de schuld aan anderen geeft
 • één die de problemen altijd over de schutting gooit
 • één die vreselijk breedsprakig is
 • één die geen gevoel voor humor heeft
 • één die dezelfde collega aan het plagen is
 • één die ongeduldig is…………………….

Kortom, er is áltijd wat.

Hoe ‘klein’ dan ook, het heeft áltijd effect, zowel op de stemming in de groep, als op de manier en de kwaliteit van werken. Vooral omdat het zo ‘klein’ is, wordt er over het algemeen weinig tot geen aandacht aan besteed. De ‘problemen’ zijn er daarentegen wel degelijk. Net als het verband tussen de ‘er is altijd wel wat’ aspecten en de gevolgen daar van:

 • gebrekkige motivatie
 • weinig verbinding met elkaar of het bedrijf
 • weinig of geen commitment
 • werk is een noodzakelijk kwaad attitude
 • weinig of geen betrokkenheid bij de klanten
 • alleen doen waar je voor aangenomen bent
 • geen of weinig verantwoordelijkheid nemen
 • onverdraagzaamheid
 • geen of weinig respect
 • samenwerking zonder samenhang

Het niet HERKENNEN, heeft áltijd een negatief effect op de bedrijfsresultaten.

Het niet ERKENNEN zorgt er voor dat alles bij het oude blijft en de vraag is of je dat wilt?

Inmiddels is bekend en aangetoond dat de ‘kleine belemmeringen’ uiteindelijk mede kunnen leiden tot verwarring in de samenwerking, demotivatie en zelfs tot burn-out en andere ziekteverschijnselen.

FIFOTraining concreet:

In tijd:
-Er wordt altijd gewerkt in blokken van 4 tot 8 dagdelen (9.00-12.30 uur of 13.00 – 16.30 uur).
-Tussen de dagdelen is er een interval van minimaal 2 weken.

In plaats:
-Zo mogelijk/wenselijk vindt de training binnen het eigen bedrijf plaats. Voorkeur heeft het om de training op een externe locatie te laten plaatsvinden (geen afleiding, andere energie).

In groepsgrootte:
-Vanaf 4 tot maximaal 14 personen.

Investering:
-Afhankelijk van de groepsgrootte.
Als voorbeeld: 6 personen, 4 dagdelen. €287,00 per persoon per dagdeel, excl. BTW, excl. locatiekosten.