Krachtig communiceren voor teams en afdelingen!

Krachtig communiceren is duidelijk, is ‘afspraak is afspraak’, is gericht op voorwaarts.
Het gaat over leren van feedback en een stevig gesprek met elkaar (durven) aangaan.

Krachtig communiceren is ‘piketpaaltjes’ hebben waar je je op kunt richten, het is weten dat iedereen een substantiële bijdrage levert aan het eindresultaat.

Krachtig is zeker ook respect hebben voor de ‘wet oorzaak en gevolg’ en daar naar handelen.

Krachtig is nú direct een afspraak maken! Bel 06-41548305 of mail: info@constantlamp.nl

Er zijn meerdere redenen om ‘iets’ te doen met een training voor het (sales / service / etc.) team of een afdeling.

  • Last van ‘onsamenhangendheid’
  • Weinig onderling begrip voor verschillen
  • Egocentrisch handelen
  • Roddelen en pesten
  • Weinig collegialiteit
  • Verborgen agenda’s
  • Weinig eigen verantwoordelijkheid
  • Rommelige communicatie

Bedenk maar eens wat er zou gebeuren als er enkele van deze aspecten, of misschien zelfs maar één ‘omgeturnd’ kan worden?

Wat zou dat betekenen voor de samenhang in het team / afdeling, de verbinding met de klanten en met de organisatie zelf? Welk effect zal dat hebben op de omzet?

Hoe doe je dat dan?

For Individuals & For Organisations of Fit In or F#ck Off, staat voor een team / afdeling, waarin iedere deelnemer zich bewust is van zijn/haar taak en ook zijn/haar plek binnen de groep.  Daarnaast is het voor iedereen klip en klaar welk algemeen doel er wordt nagestreefd. Iedereen een spiegel voorhouden is dan al een noodzakelijke stap. Het effect van ‘hoe wij met elkaar omgaan’ wordt vaak schromelijk onderschat, waardoor mensen gedemotiveerd en gefrustreerd raken, terwijl dat helemaal niet hoeft.

Daarnaast is er een volle gereedschapstas met mogelijkheden om béter te leren communiceren;  denk daarbij aan ‘taalpatronen’ (niet alleen wát je zegt, ook hóe je het zegt). Of leren omgaan met het perspectief van anderen door je eigen perspectief ‘op te rekken’. Dat kun je door oefenen gewoon léren.  Wat te denken van het doorbreken van niet versterkende patronen? Eerst maar eens ontdekken welke patronen er zijn, waarbij het denkbaar is dat daar patronen bij zitten, waar je eigenlijk zelf óók last van hebt. “Nooit geweten”, “nooit zo naar gekeken”, “dat was eerst even schrikken en nu heb ik er écht veel baat bij”.

FIFO trainingen put uit de praktijk en wat er in de loop der jaren allemaal bedacht is om béter te worden, van Neuro Linguistisch Programmeren, Covey, Presentie, tot Mindfullness aan toe.  Honderdduizenden tot miljoenen mensen zijn ons voor gegaan, met succes!

Wat je er mee kunt?

Álles valt of staat bij ‘goed communiceren’, dus als dát beter gaat (wat jij daar zelf ook onder verstaat), zal dat een positief effect hebben op álles en íedereen waar je mee communiceert, áltijd!