Maatwerk

In alle gevallen is de FIFO© training gericht op samenwerking in het algemeen.
Dat kan natuurlijk ook op specifieke disciplines in het bijzonder.

FIFO© telefooncommunicatie

  • Bij telefooncommunicatie (zowel inbound als outbound) wordt de training afgestemd op de doelstelling; afspraken maken / klantenservice / helpdesk.

Hierbij zal er ook ingegaan worden op protocollen / scripts die momenteel zeer succesvol in de praktijk worden toegepast.

Speciaal voor callcenter medewerkers, service teams.

FIFO© teambuilding training

  • Bij teambuilding adviseren wij een deel van de training op een externe locatie uit te voeren. Bij teambuilding zal er meer ingegaan worden op persoonlijke belemmeringen en mogelijkheden én heldere afspraken gemaakt, ‘Hoe en met wie nu verder’. Ter afronding van de teambuilding wordt er door de groep een ‘draaiboek’ gemaakt voor de komende 12 maanden.

Speciaal voor teams en afdelingen die samengevoegd worden, na reorganisaties, en met nieuw elan een ‘doorstart’ willen maken.

En speciaal voor teams die hun samenwerking naar het volgende ‘level’ willen brengen.

FIFO© Vriendelijk

  • Klantvriendelijkheid / servicegerichtheid is nadrukkelijk voor medewerkers en teamleiders / managers, die daadwerkelijk klantencontact hebben, direct en/of indirect (telefoon).

Speciaal voor service desks, klantenservice, recepties.

FIFO© Persoonlijk

  • Bij ‘persoonlijk’ ontwikkeling zal meer de nadruk gelegd worden op de ‘zingeving’ en de rol van het individu. E.e.a. zal uiteindelijk leiden tot het maken van een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Authentiek leiderschap, Motiverend leiderschap zijn de aandachtsgebieden. Speciaal voor Directie en Managers.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een training op maat?
Bel of mail voor meer informatie.