Veel van ons denken is op anderen gericht. ‘Zíj hebben geluk en/of pech’, of ‘zíj zijn schuldig ergens aan, dragen de verantwoordelijkheid’ etc etc. Intussen doen wij onze stinkende best om ergens bij te horen, ergens onderdeel van uit te maken, een zinvol bestaan op te bouwen. Op de vraag “Hoe gaat het”, zijn veel gehoorde antwoorden: “Mag niet klagen”, “Het kan altijd beter”, “Gaat wel, maarrrr”….

Het kost veel (negatieve) energie om de wereld om ons heen aan ons aan te passen, waarbij telkens weer blijkt dat het verspilde moeite is. Wij begrijpen de ander niet, oordelen snel en komen zo in een spiraal van onverdraagzaamheid en onbegrip. Uiteindelijk is dat de ideale voedingsbodem voor misverstanden (miscommunicatie).

FIFOLOGIE heeft als uitgangspunt dat proces om te keren, het onbegrepene te begrijpen, verdraagzaam te worden bij het onverdraaglijke en in te zien en te leren wat wij er zelf aan kunnen doen om te passen in het geheel, óf een duidelijke keuze te maken en op zoek te gaan naar een ánder ‘geheel’. Dat kan een groep zijn (team), bedrijf, een ander land of zelfs een andere partner. In iedereen schuilt het vermogen om te leren en dús het vermogen om je aan te passen en keuzes te maken.

Je aanpassen is niet per definitie ‘veranderen’, het is wél er anders mee (leren) omgaan.
Met je ‘kruipende wereld’ heb je ook leren omgaan, door ooit te leren lopen. In de baan die je hebt doe je mogelijk ‘dingen’ die je vroeger niet wist of kende, nú wel. Er was een tijd dat je mensen totaal niet begreep omdat je ze niet verstond, je sprak de taal niet, nú wel.

Ben je veranderd? Ja! In die zin dat je béter geworden bent, er is wat bij gekomen, je bent gegroeid. Al dan niet vrijwillig, want er zijn ook tegenslagen, verdriet en alles wat je op je pad tegen komt, waar je mee hebt leren omgaan.

FIFOLOGIE is geen training, het is méér…… “als het niet past, dan zoeken wij een manier om het passend te krijgen”.
Daar wordt energie en tijd in gestopt. Net zo lang (en dát varieert per persoon en hangt in grote mate af van de hulpbronnen en wat je af spreekt) tot de conclusie is: het gaat lukken, óf, het gaat niet lukken. Hoe dan ook, het zal áltijd leiden tot een verbetering voor álle partijen.

Fit In or F#ck Off blijkt het proces van alle dag, daar kun je best wat hulp bij gebruiken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *