De aarde is rond

Het duurde even voor het geaccepteerd was dat de aarde niet plat maar rond bleek te zijn. Het bewijs was wel al geleverd en toch hielden nog velen vast aan de oude platte overtuiging.

De ‘kritische massa’ vormde uiteindelijk een meerderheid aan gelovigen en vanaf dat moment werd de rondheid van de aarde de nieuwe waarheid. Oud en nieuw, een moment dat van oudsher gevierd moet worden.  Alles uit de kast om er een gigantisch volksfeest van te  maken, eten, drinken tot en met vuurwerk aan toe.

Inmiddels is het verworden tot een startsignaal van buitensporig geweld. Geweld jegens onze ‘ordebewaarders’, de ziekenbroeders en zusters en argeloze passanten.  En dat alles zonder aanleiding wordt gezegd. 
Dat laatste is een misvatting, er is wel degelijk een aanleiding. De vroegere ‘subversieven’ (die elke samenleving kent) krijgen vrijbrieven om vooral met oud en nieuw volledig los te gaan en slaan, zonder verdere ingrijpende gevolgen. De acties vragen om een tegenreactie, die blijft echter uit. Burgemeesters kijken recht in de camera en melden zonder met de ogen te knipperen dat het ‘enigszins uit de hand lopen’ het gevolg is van het zachte weer. Nog zo’n actie die een tegenreactie oproept, die uitblijft.  Verontwaardiging, dat is er wel en daar blijft het bij.  Intussen groeit de ‘kritische massa’, die steeds meer waarde gaat toekennen aan de begrippen ‘respect’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘sociale samenhang’.  De komende jaren kunnen wij verwachten dat de brute schendingen van deze begrippen alleen nog maar zullen toenemen, net zo lang tot er een tegenreactie komt van de kritische massa. Die reactie zal zo mogelijk nóg bruter zijn, geweld roept immers geweld op. Dan was de overgang in overtuiging van plat naar rond eigenlijk een ‘makkie’.

Categories: Uncategorized